Piešķirtas AS “Latvijas Gāze” noslēguma darbu stipendijas

2017. gada 5. jūlijā, piedaloties AS “Latvijas Gāze”, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta (BIF SGŪTI) vadības, RTU Attīstības fonda pārstāvjiem, kā arī stipendiātu darbu vadītājiem, svinīgi tika apbalvoti centīgākie bakalaura un maģistra darbu autori.  

AS „Latvijas Gāze” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” piešķīra stipendijas BIF SGŪTI bakalaura līmeņa absolventiem Artūram Staveckim, Jurim Pomerancevam, Mārtiņam Kaivam un Jevgēnijam Šulgam. Kā labākie maģistra darbu autori tika apbalvoti Mārtiņš Bērzājs, Sandra Bāliņa un Ainārs Selickis.

Tikšanās laikā laureāti iepazīstināja klātesošos ar savu pētījumu problēmām un rezultātiem, kā arī izteica pateicības darbu vadītājiem un institūta vadībai par atbalstu studiju laikā. Lielākā daļa laureātu savus pētījumus turpinās nākamajā studiju līmenī.